Thông tin tóm tắt về Công ty Đại chúng

Trang web Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (Hanoi Book JSC) hiện đang trong quá tŕnh bảo tŕ.
Quư khách có nhu cầu liên hệ công tác, vui ḷng liên hệ theo các số điện thoại sau:

Our website is now undercontruction. Please come back later. Please find below our main contact points if you need any assistance.

Pḥng Hành chính Tổ chức/Administrative Department: 04 3 934 0630

Pḥng Kế hoạch Tài vụ/Accounting Department: 04 3 934 5916

Pḥng Nghiệp vụ Kinh doanh/Sales Department: 04 3 934 9480

Pḥng Xuất nhập khẩu/Import and Export Department: 04 3 934 1056

Fax: 04 3 824 16 17 | Email: hanoi@vietbookhn.com

Xin chân thành cảm ơn quư khách.

Thank you very much for your visiting.